Stadnamn: Liksteinen


Oppskr
Liksteinen
Innsamlingsnr
182
Normform
Liksteinen
Altform
OppsForm
Fonskr
"li:kstæi:nen
Altutt
Merknad
Stor, rund stein, sprengd bort i 1960. Segna seier at når Stardølingane køyrde likkiste til kyrkja, køyrde dei tre gonger rundt denne steinen for at den døde ikkje skulle finne vegen attende
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1431
Kommune
Jølster
GardsNr
26
GardsNamn
Bolset
BruksNr
8
Ymse
Kartnummer
AR08452
Kartnamn
Klakegg
Rute
F4
Tilv
o666 l1
BandsNr
1706/1707
Informant
Dagfinn Fuglestrand
Oppskrivar
Lars Fjell
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
stein
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
1431026
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle