Stadnamn: Gotebakkane


Oppskr
Gåtebakkane
Innsamlingsnr
71
Normform
Gotebakkane
Altform
OppsForm
Fonskr
"gO:tebakaNe
Altutt
Merknad
Bakkar, utmark
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1441
Kommune
Selje
GardsNr
10
GardsNamn
Stokke
BruksNr
3
Ymse
Kartnummer
AJ09553
Kartnamn
Stokkevåg
Rute
B6
Tilv
o844 l3
BandsNr
1238
Informant
Bernt Stokkevåg
Oppskrivar
Allan Leikanger
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
bakk
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
ane
MGardNok
1441010
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle