Stadnamn: Breiskori


Oppskr
Innsamlingsnr
192
Normform
Breiskori
Altform
OppsForm
Breiskåri
Fonskr
'brai:skå:ri
Altutt
Merknad
Brei ved- og slåtteskor.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
14
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Vangen
Kartnummer
BD06751
Kartnamn
Låvi
Rute
E1
Tilv
o372 l2
BandsNr
1325
Informant
Knut Åberge
Oppskrivar
Torbjørn Skaim
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle