Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
198
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Forholdsvis vid vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
41
GardsNamn
Rekstad
BruksNr
6
Ymse
Kartnummer
AC08352
Kartnamn
Reksten
Rute
F3
Tilv
o5 l1
BandsNr
1936
Informant
Torleif Reksten
Oppskrivar
Torleif Reksten
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401041
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle