Stadnamn: Henrikgjølet


Oppskr
Henrikjøle
Innsamlingsnr
2
Normform
Henrikgjølet
Altform
OppsForm
Fonskr
'hEnrikjø:le
Altutt
Merknad
Her klatra konfirmanten Henrik Sølvberg opp i 1890-åra.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
131
GardsNamn
Ulvedal
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AR08952
Kartnamn
Rute
C2
Tilv
o1024 l3
BandsNr
1548
Informant
Oppskrivar
Kristian Solvang
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Henrik
LeddaHov
gjøl
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
et
MGardNok
Lydfil
Notat
Same gjølet vart fram til 1898 berre kalla Hengesteingjølet. Sjå nr. 2
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle