Stadnamn: Sulkja


Oppskr
Sulkja
Innsamlingsnr
137
Normform
Sulkja
Altform
OppsForm
Fonskr
'suHa
Altutt
'suLKa
Merknad
Elv.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
97
GardsNamn
Kvamme med Førde
BruksNr
3
Ymse
Kartnummer
AU08753
Kartnamn
Rute
F6
Tilv
o1028 l1
BandsNr
manglar
Informant
Oppskrivar
Olav Kvamme
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Sulkj
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle