Stadnamn: Likstodberget


Oppskr
Likstaberje
Innsamlingsnr
142
Normform
Likstodberget
Altform
OppsForm
Fonskr
'li:ksta,bærje
Altutt
Merknad
Flatt svaberg i fjøra.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
133
GardsNamn
Øyestad
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AR09052
Kartnamn
Rute
G5
Tilv
o1026 l2
BandsNr
Informant
Oppskrivar
Kristian Solvang
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Likstod
LeddaHov
berg
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
et
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle