Stadnamn: Breiskori


Oppskr
Breiskori
Innsamlingsnr
267
Normform
Breiskori
Altform
OppsForm
Fonskr
'brai:skå:ri
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1426
Kommune
Luster
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
BH08253
Kartnamn
Rute
D6
Tilv
o483 l4
BandsNr
2030
Informant
Signe Fortun Weka
Oppskrivar
Svein Steig
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
skor
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
i
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle