Stadnamn: Likkistehelleren


Oppskr
Likkistehidleren
Innsamlingsnr
121
Normform
Likkistehelleren
Altform
OppsForm
Fonskr
"li:k,Kiste,hidler*n
Altutt
Merknad
Stor stein dei sette kistene under.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1426
Kommune
Luster
GardsNr
1
GardsNamn
Ormelid
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
BH08354
Kartnamn
Bjørk
Rute
F1
Tilv
o514 l16
BandsNr
2035
Informant
Andreas Otterhjell
Oppskrivar
Torill Otterhjell
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Likkist
LeddaHov
heller
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
en
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle