Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brennao
Innsamlingsnr
39
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
Grunt jordstykke
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
97
GardsNamn
Vangsnes
BruksNr
44
Ymse
Kartnummer
AS07452
Kartnamn
Fridtjofparken
Rute
f6
Tilv
o203 l1
BandsNr
1133
Informant
Sjur Hopperstad
Oppskrivar
Evy Otterskred
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417097
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle