Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brennja
Innsamlingsnr
133
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brENa
Altutt
Merknad
Ingen info.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
99
GardsNamn
Åbrekk
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AU08653
Kartnamn
Rute
F1
Tilv
o1026 l4
BandsNr
manglar
Informant
Oppskrivar
Olav Kvamme
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Kanskje har det her vore tjærebrenning.
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle