Stadnamn: Gotevegen


Oppskr
Gåtevejen
Innsamlingsnr
81
Normform
Gotevegen
Altform
OppsForm
Fonskr
"gå:teve:jen
Altutt
Merknad
Veg/stig opp til fjellet
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
78
GardsNamn
Sunndalen
BruksNr
4
Ymse
Kartnummer
AK08653
Kartnamn
Sunndalen
Rute
D4
Tilv
o13 l9
BandsNr
1953
Informant
Oppskrivar
Jostein Midtbø
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
veg
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
en
MGardNok
1401078
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle