Stadnamn: Brandarhauggotene


Oppskr
Innsamlingsnr
182
Normform
Brandarhauggotene
Altform
OppsForm
Fonskr
''brandarheuggå:ted*n
Altutt
Merknad
Goter.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1419
Kommune
Leikanger
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Fleire.
Kartnummer
AT07554
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o284 l1
BandsNr
1111
Informant
Olav og Borghild Grinde
Oppskrivar
Turid Husabø
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1419000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle