Stadnamn: Gotebrauta


Oppskr
Innsamlingsnr
70
Normform
Gotebrauta
Altform
OppsForm
Gotebræuta
Fonskr
/"og:tEbræuta/
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1520
Kommune
Ørsta
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AR09853
Kartnamn
Mo
Rute
b1
Tilv
MRDH, Volda
BandsNr
Mo AR 098-5-3
Informant
Sverre O. Mo og Olav Nordang
Oppskrivar
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Møre og Romsdal

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle