Stadnamn: Breisnesbukti


Oppskr
Innsamlingsnr
12
Normform
Breisnesbukti
Altform
OppsForm
Breisnesbukti
Fonskr
'brai:snesbUkti
Altutt
Merknad
Bukt i sjøen.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
57
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Undredal
Kartnummer
AW07153
Kartnamn
Breisnes
Rute
F1
Tilv
o369 l2
BandsNr
1257
Informant
Håkon R. Underdal
Oppskrivar
Torbjørn Skaim
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1421057
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle