Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivika
Innsamlingsnr
33
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'bræi:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik/bukt. Same namnet er brukt om området på land
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1428
Kommune
Askvoll
GardsNr
18
GardsNamn
Folvåg
BruksNr
3
Ymse
Kartnummer
AE07952
Kartnamn
Folvåg
Rute
b2
Tilv
o531 l1
BandsNr
1207
Informant
Nils Follevåg
Oppskrivar
Magne Follevåg
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle