Stadnamn: Digralden


Oppskr
Innsamlingsnr
17
Normform
Digralden
Altform
OppsForm
Fonskr
''digrald*n
Altutt
Merknad
Fjell. Skog
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1416
Kommune
Høyanger
GardsNr
55
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AN07553
Kartnamn
Rute
Tilv
o.183 l.1
BandsNr
1746
Informant
Aslaug og Eivind Berge
Oppskrivar
Brynhild Vamråk
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1416055
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle