Stadnamn: Goteteigen


Oppskr
Innsamlingsnr
173
Normform
Goteteigen
Altform
OppsForm
Fonskr
''gå:tetai:gen
Altutt
Merknad
Sl{tte, beite og l|ype.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1422
Kommune
Lærdal
GardsNr
36
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
og bnr 2 og 8
Kartnummer
BE07252
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o410 l1
BandsNr
1404
Informant
Olav Bakketun
Oppskrivar
Olav Bakketun
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1422036
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle