Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brenna
Innsamlingsnr
153
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"bræna
Altutt
Merknad
Berg. Her brende dei tare
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
33
GardsNamn
Store Batalden
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AC08554
Kartnamn
Fanøy
Rute
G6
Tilv
o6 l1
BandsNr
1935
Informant
Sigmund K. Buarøy
Oppskrivar
F. Urdal
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Buarøy
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401033
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle