Stadnamn: Gotetunet


Oppskr
Innsamlingsnr
725
Normform
Gotetunet
Altform
OppsForm
Gåtetune
Fonskr
''gå:tetu:ne
Altutt
Merknad
Vegkryss. Samlingsplass for naboane før
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1429
Kommune
Fjaler
GardsNr
74
GardsNamn
BruksNr
4
Ymse
Kartnummer
AH07852
Kartnamn
Sletteland
Rute
C5
Tilv
o.576 l.1
BandsNr
1285
Informant
Bjarne Haugsbakk
Oppskrivar
Randi Brendehaug
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got*e
LeddaHov
tun-et
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1429074
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle