Stadnamn: Gotegjeli


Oppskr
Innsamlingsnr
83
Normform
Gotegjeli
Altform
OppsForm
Gåtejeli
Fonskr
''gå:teje:li
Altutt
Merknad
Eit gjel
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1424
Kommune
Årdal
GardsNr
20
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
BH07854
Kartnamn
Fardalen
Rute
G5
Tilv
o443 l2
BandsNr
1723
Informant
Tormod Holsæter
Oppskrivar
Dag Rune Stedje
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got*e
LeddaHov
gjel-i
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1424020
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle