Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivika
Innsamlingsnr
79
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Der buskap sumde over elva
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
75
GardsNamn
Nordalen
BruksNr
14
Ymse
Kartnummer
AH08552
Kartnamn
Gjelfjellet
Rute
D4
Tilv
015 l6
BandsNr
1961
Informant
Jostein Midtbø
Oppskrivar
Oliver Nordal/Olav P. Nordal/Anders P. Solheim
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401075
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle