Stadnamn: Goteteigen


Oppskr
Gåtetejen
Innsamlingsnr
364
Normform
Goteteigen
Altform
OppsForm
Fonskr
"gå:tete:jen
Altutt
Merknad
Slåttemark
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1443
Kommune
Eid
GardsNr
111
GardsNamn
Kjølsdalen
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AK09254
Kartnamn
Øvre Kjølsdalen
Rute
B4
Tilv
o881 l1
BandsNr
1271, 1272, 1274, 1969
Informant
Astrid Gilleshammer
Oppskrivar
Jorunn Gilleshammer
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
teig
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
en
MGardNok
1443111
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle