Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
87
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Brennao
Fonskr
''brenao
Altutt
Merknad
Jordstykke/hage
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1418
Kommune
Balestrand
GardsNr
88
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AQ07354
Kartnamn
Sæle
Rute
E3
Tilv
o.244 l.4
BandsNr
1506
Informant
Reidar, Lars, Leif Sæle
Oppskrivar
Anita Solbakken
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn*a
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1418088
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle