Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
398
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'bræi:vi:Ka
Altutt
Merknad
Parsellnamn
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1431
Kommune
Jølster
GardsNr
30
GardsNamn
Kjøsnes
BruksNr
4
Ymse
Kartnummer
AR08351
Kartnamn
Hus
Rute
G5
Tilv
o661 l1
BandsNr
1493
Informant
Knut O. Kjøsnes
Oppskrivar
Lars Fjell
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1431030
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle