Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brennja
Innsamlingsnr
188
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brENa
Altutt
Merknad
Ingen info.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
98
GardsNamn
Åberge med Tungøy
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AU08651
Kartnamn
Rute
E6
Tilv
o1027 l5
BandsNr
manglar
Informant
Oppskrivar
Olav Kvamme
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle