Stadnamn: Svadåna


Oppskr
Svadåna
Innsamlingsnr
14
Normform
Svadåna
Altform
OppsForm
Fonskr
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
101, felles
GardsNamn
Melkevoll
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AU08551
Kartnamn
Rute
E1
Tilv
o1027 l4
BandsNr
Informant
Oppskrivar
Olav Kvamme
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Svad
LeddaHov
å
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
na
MGardNok
Lydfil
Notat
Namnet er ikkje innlese.
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle