Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
192
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Brennao
Fonskr
''brenao
Altutt
Merknad
Leitte etter beista her
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1418
Kommune
Balestrand
GardsNr
76
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AP07451
Kartnamn
Lånefjorden
Rute
C5
Tilv
o.245 l.4
BandsNr
1510
Informant
Harald Koldingsnes
Oppskrivar
Anita Solbakken
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn*a
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1418076
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle