Stadnamn: Toralden


Oppskr
Innsamlingsnr
5
Normform
Toralden
Altform
OppsForm
Fonskr
''to:rald*n
Altutt
Merknad
Stor stein/fjellrygg ute i sjøen, ikkje synleg på flod sjø. Det var lett å ro på grunn ved flo sjø. Kan gå turrskodd...(meir).
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1422
Kommune
Lærdal
GardsNr
129
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AW07353
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o286 l3
BandsNr
1391
Informant
Ingebrikt Buene
Oppskrivar
Birger Lyngset
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1419029
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle