Stadnamn: Gotebruna


Oppskr
Gotæbruna
Innsamlingsnr
242
Normform
Gotebruna
Altform
OppsForm
Fonskr
"gå:tebru:na
Altutt
Merknad
Lita bru over eit søkk for at beista ikkje skal gå seg nedi
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1428
Kommune
Askvoll
GardsNr
81
GardsNamn
Rørvik
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AJ08051
Kartnamn
Rørvik
Rute
b1
Tilv
o524 l2
BandsNr
9 = 1085
Informant
Arvid Leknes
Oppskrivar
Helga Einen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
bru
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
na
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle