Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
14
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
10
GardsNamn
Årebrotet
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AE08553
Kartnamn
Årebrot
Rute
E2
Tilv
o3 l5
BandsNr
1941
Informant
Håkon Årebrot
Oppskrivar
F. Urdal
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401010
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle