Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
47
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'bræi:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1428
Kommune
Askvoll
GardsNr
61
GardsNamn
Melvær
BruksNr
3
Ymse
Kartnummer
AB07751
Kartnamn
Melvær
Rute
f5
Tilv
o540 l4
BandsNr
1394
Informant
Jardar Melvær
Oppskrivar
Helga Einen
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle