Stadnamn: Likstoi


Oppskr
Innsamlingsnr
121
Normform
Likstoi
Altform
OppsForm
Likståi
Fonskr
''li:kstå:i
Altutt
Merknad
Tok kistene på land her
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1418
Kommune
Balestrand
GardsNr
91
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AR07352
Kartnamn
Kvamsøy
Rute
C4
Tilv
o.243 l.4
BandsNr
1501
Informant
Finn Hjartholm
Oppskrivar
Anita Solbakken
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
sto-i
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1418091
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle