Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brenna
Innsamlingsnr
94
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
Flatare terreng
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
56
GardsNamn
Dale
BruksNr
4
Ymse
Kartnummer
AR07053
Kartnamn
Dale
Rute
d1
Tilv
o212 l2
BandsNr
1852
Informant
Andreas Dale
Oppskrivar
Ingunn Helgås
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417056
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle