Stadnamn: Likstoi


Oppskr
Innsamlingsnr
23
Normform
Likstoi
Altform
OppsForm
Likståi
Fonskr
''li:kstå:i
Altutt
Merknad
Sto. Rodde tidlegare lika herifrå til Kvamsøy
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1418
Kommune
Balestrand
GardsNr
89
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AQ07354
Kartnamn
Sæle
Rute
F3
Tilv
o.244 l.4
BandsNr
1506
Informant
A.P. Linde/Marie Linde
Oppskrivar
Anita Solbakken
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
sto-i
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1418089
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle