Stadnamn: Likbjørki


Oppskr
Innsamlingsnr
40
Normform
Likbjørki
Altform
OppsForm
Likbjørki
Fonskr
''li:kbjørKi
Altutt
Merknad
Vart hengt opp eit lik i denne bjørka, pga. dårleg ver.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
19
GardsNamn
BruksNr
3
Ymse
Vangen
Kartnummer
BE06754
Kartnamn
Skåri
Rute
E6
Tilv
o371 l4
BandsNr
1324
Informant
Olav Gjerløw
Oppskrivar
Birger Gjerløw
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle