Stadnamn: Brennan


Oppskr
Innsamlingsnr
7
Normform
Brennan
Altform
OppsForm
Brennan
Fonskr
/"breNaN/
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1563
Kommune
Sunndal
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
BT10551
Kartnamn
SVISDALEN
Rute
d6
Tilv
MRDH, Volda
BandsNr
Informant
--
Oppskrivar
Svisdal, Margit
Prep
nedi
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Møre og Romsdal

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle