Stadnamn: Batalden


Oppskr
Batalden
Innsamlingsnr
70
Normform
Batalden
Altform
OppsForm
Fonskr
"ba:talden
Altutt
Merknad
Øy med mykje fjell
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
1118-III
Kartnamn
Florø
Rute
C-E11-14
Tilv
o21 l2
BandsNr
1962
Informant
Oppskrivar
Anne Marie Strømsøy
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Batald
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle