Stadnamn: Gotebakkane


Oppskr
Innsamlingsnr
174
Normform
Gotebakkane
Altform
OppsForm
Gøtebakkanje
Fonskr
/"gøte,bakaNe/
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1528
Kommune
Sykkylven
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AT10352
Kartnamn
KLOKK
Rute
g4
Tilv
MRDH, Volda
BandsNr
AT 103-5-2 Ramstaddal Ned
Informant
Alf Klokk m.fl.
Oppskrivar
Karl Myhre m.fl.
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Møre og Romsdal

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle