Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brennao
Innsamlingsnr
97
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
Slåttemark
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
36
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AS07253
Kartnamn
Tryti
Rute
b3
Tilv
o211 l1
BandsNr
1849
Informant
Guttorm Bø
Oppskrivar
Ingunn Helgås
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417036
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle