Stadnamn: Fjellgotebakken


Oppskr
Fjellgotebakkjen
Innsamlingsnr
18
Normform
Fjellgotebakken
Altform
OppsForm
Fonskr
fjEl'gO:te,baKen
Altutt
Merknad
Bakkje, høgde. Oppigardsholefjøsen m/kvie låg oppå bakken. Restane av fjøsen viser enno.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1443
Kommune
Eid
GardsNr
140
GardsNamn
Lote
BruksNr
9
Ymse
Kartnummer
AO09051
Kartnamn
Lote
Rute
E2
Tilv
o890 l1
BandsNr
2042
Informant
Reidar Årskog, Per Årskog, Anders A Lothe:"Soga om Lote"
Oppskrivar
Solbjørg Ulvestad
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Fjellgot
LeddaHov
bakk
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
en
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle