Stadnamn: Gotebakken


Oppskr
Gotæbakkjinj
Innsamlingsnr
45
Normform
Gotebakken
Altform
OppsForm
Fonskr
"og:tebaKiN
Altutt
Merknad
Bakke, eng
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1428
Kommune
Askvoll
GardsNr
9
GardsNamn
Fauskevik
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AF08051
Kartnamn
Yndestad
Rute
c4
Tilv
o530 l3
BandsNr
1152
Informant
Odd Vie
Oppskrivar
Helga Einen
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
bakk
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle