Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
8
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
''brena
Altutt
Merknad
Brenneplass
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1416
Kommune
Høyanger
GardsNr
1
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AO07354
Kartnamn
Rute
Tilv
BandsNr
1102
Informant
Olav Fitje
Oppskrivar
Brynhild Vamråk
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1416001
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle