Stadnamn: Gotesvadet


Oppskr
Gøtesvadet
Innsamlingsnr
289
Normform
Gotesvadet
Altform
OppsForm
Fonskr
gO:te'sva:de
Altutt
Merknad
Svad.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1443
Kommune
Eid
GardsNr
99
GardsNamn
Levdalsnes
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AJ09253
Kartnamn
Åseneset
Rute
F3
Tilv
o882 l1
BandsNr
1274
Informant
Johan Lefdalsnes
Oppskrivar
Jorunn Gilleshammer
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
svad
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
et
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle