Stadnamn: Gotevadet


Oppskr
Innsamlingsnr
20
Normform
Gotevadet
Altform
OppsForm
Fonskr
''gå:teva:
Altutt
Merknad
Elvevad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1416
Kommune
Høyanger
GardsNr
41
GardsNamn
BruksNr
3
Ymse
Kartnummer
AM07652
Kartnamn
Rute
Tilv
o.174 l.5
BandsNr
1368
Informant
Eivind Markeset
Oppskrivar
Eirik Markeset
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1416041
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle