Stadnamn: Breiskori


Oppskr
Innsamlingsnr
59
Normform
Breiskori
Altform
OppsForm
Breiskåri
Fonskr
'brai:skå:ri
Altutt
Merknad
Øpste og Nedste. Kvelv, hole.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
49
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Flåm
Kartnummer
AW06752
Kartnamn
Frondalen
Rute
G5
Tilv
o361 l3
BandsNr
1023
Informant
Torstein Brekke
Oppskrivar
Anders Ohnstad
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Breiskori
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle