Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
24
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'bræi:vi:Ka
Altutt
Merknad
Brei vik på vestsida av Flokenes
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1428
Kommune
Askvoll
GardsNr
98
GardsNamn
Flokenes
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AG08151
Kartnamn
Flokenes
Rute
d3
Tilv
o527 l1
BandsNr
1127
Informant
Per Osland
Oppskrivar
Helga Einen
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle