Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
3
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Brennjo
Fonskr
/"breNo/
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1563
Kommune
Sunndal
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
BN10853
Kartnamn
JØNNSTAD
Rute
c1
Tilv
MRDH, Volda
BandsNr
Informant
--
Oppskrivar
Neeraas, Anne
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Møre og Romsdal

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle