Stadnamn: Brennafloten


Oppskr
Brennjafløtenj
Innsamlingsnr
155
Normform
Brennafloten
Altform
OppsForm
Fonskr
"bræNaflø:teN
Altutt
Merknad
Knaus med beite og skog ikring
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1431
Kommune
Jølster
GardsNr
11
GardsNamn
Skrede
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AR08454
Kartnamn
Skrede
Rute
C2
Tilv
o665 l1
BandsNr
1704
Informant
Olav J. Skrede
Oppskrivar
Jarle Årdal
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brenn
LeddaHov
flot
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
a
BundenArt
en
MGardNok
1431011
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle