Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
24
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Brennjå
Fonskr
/"breNå/
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1560
Kommune
Tingvoll
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
BM11352
Kartnamn
VENÅS
Rute
d2
Tilv
MRDH, Volda
BandsNr
BM 113-5-2 Venås
Informant
Jon Gjørsvik
Oppskrivar
Oddmund Tveikra
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Møre og Romsdal

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle